Câu Chuyện Khách hàng

Thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi
Tương lai của khách hàng là tương lai của chúng tôi

  • Lĩnh vực

Nền tảng số xuất sắc nhất “Make in Vietnam” được Bộ TT&TT ghi nhận

Kết quả số hóa của Base Platform

48000000

Công Việc Được Khởi Tạo

60000

Quy trình được số hóa

2600000

Dự Án Được Khởi Tạo​​

6500000

Đề xuất được phê duyệt

4700000

Lượt truy cập hàng tháng

35000000

Lượt sử dụng hàng tháng