[Video] GOLDSUN MEDIA GROUP HỢP TÁC CÙNG BASE.VN ĐỂ TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH, TĂNG TRƯỞNG BỨT PHÁ

Share this post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Từ những năm 2000, khi quy mô doanh nghiệp còn giới hạn, Goldsun Media đã sử dụng các công cụ quản lý công việc dự án cơ bản do Tổ chức năng suất châu Á tài trợ. Giai đoạn 2011-2012, Goldsun Media quản lý tài nguyên bằng hệ thống ERP được thiết kế riêng. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh nhiều biến động cùng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đòi hỏi bộ máy doanh nghiệp phải thay đổi. Theo đại diện Goldsun Media, các phần mềm cũ không phù hợp với nhu cầu phát triển, vận hành theo mô hình kinh doanh mới.
 
Bà Thanh Vân cho hay, Goldsun Media phát triển theo mô hình kết hợp giữa sản xuất (cung cấp, thiết kế và thi công vị trí quảng cáo) và dịch vụ (cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các doanh nghiệp). Công ty còn có nhiều bộ phận chuyên môn với quy trình, lịch trình làm việc khác nhau.
 
“Chúng tôi muốn các phần mềm quản lý vận hành phải đáp ứng nhiều yêu cầu, vừa kiểm soát quy trình, đội ngũ thuê địa điểm, sản xuất thi công, vừa đảm bảo linh hoạt, sáng tạo cho dịch vụ quảng cáo và chăm sóc khách hàng.”
 
Goldsun Media cho biết cần tối ưu hóa nguồn nhân lực để đạt mục tiêu doanh thu mà không tăng quy mô nhân sự. Điều này đồng nghĩa với việc quản lý công việc, quy trình và quản lý đội ngũ nhân sự hiệu quả. Theo đó, mỗi cá nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ban điều hành có thể đưa ra quyết định một cách khách quan, chính xác hơn dựa trên cơ sở dữ liệu. Vì vậy, doanh nghiệp chọn Base.vn là nền tảng công nghệ để đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng của công ty.
Chơi Video

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM NGAY

Nhận Demo toàn bộ tính năng phần mềm Base Work+

More To Explore