[Video] TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH – ĐƠN VỊ GIÁO DỤC CÔNG TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

cao-dang-cong-nghiep-bac-ninh-chuyen-doi-so-cung-base

Share this post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Là một đơn vị giáo dục nghề nghiệp đầu tàu của tỉnh Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCi) đã ứng dụng Base trong công tác quản trị số của nhà trường. Đây là một trong những mắt xích quan trọng đối với mục tiêu xây dựng trường học thông minh của đơn vị.

Với đặc thù của đơn vị, mỗi cán bộ, giáo viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy mà còn kiêm nhiệm các công tác khác như quản lý hành chính, truyền thông, đối ngoại,… Khối lượng công việc lớn cùng sự thủ công trong công tác xử lý làm cản trở nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà giáo – thiết kế, cố vấn, huấn luyện và tạo ra môi trường học tập, đem lại trải nghiệm học tập có giá trị cho sinh viên nhà trường. 

Vì vậy, để đảm bảo chất lượng giảng dạy, đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vận hành, Ban lãnh đạo BCi đã tìm hiểu và nghiên cứu các giải pháp quản trị doanh nghiệp. Theo đó, nhà trường đã tìm kiếm các đơn vị đồng hành và quyết định lựa chọn Base.vn vì sự phù hợp trong phương pháp quản lý tổ chức và sự thân thiện với người dùng. 

Cùng nhau xem câu chuyện chuyển đổi số của BCI ngay tại đây!

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM NGAY

Nhận Demo toàn bộ tính năng phần mềm Base Work+

More To Explore